Integritetspolicy

Intergritetspolicy

 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset, Norra Parkgatan 17, 214 22 Malmö (orgnr: 802440-9537) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som användare (volontär och person i behov av hjälp) lämnar i samband med registreringen och användningen av Handlingskrafts tjänster. Samtliga personuppgifter som behandlas inom ramen för din relation till Handlingskraft används för att tillhandahålla, utföra och underhålla Handlingskrafts tjänster. Behandlingen är nödvändig för att administrera och uppfylla avtalet, s k avtalsgrund. De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och bostadsadress och för de volontärer som är anslutna till tjänsten även personnummer. För att Handlingskraft ska kunna upprätthålla en trygg och säker tjänst. Har alla volontärer lämnat utdrag ur belastningsregistret och är godkända, att delta i Handlingskraft, av Röda Korset och eller Svenska Kyrkans ansvariga.

Dina personuppgifter kommer inte att publiceras på Handlingskrafts webbplats. Det är först när en volontär har åtagit sig ett uppdrag som ditt namn och telefonnummer delas via Handlingskrafts digitala plattform, för att ni därefter ska kunna kontakta varandra och genomföra uppdraget. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

Handlingskraft vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och sker i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) och med adekvat skyddsnivå. Detta gäller internt på Handlingskraft. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Handlingskraft kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålen med tjänsten. Dina personuppgifter kommer normalt att raderas inom sex månader efter du avslutat tjänsten och kommer endast att sparas under en längre tid om det är nödvändigt för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Handlingskraft behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva några av dina rättigheter når du oss på info@handlingskraft.nu Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

 

 

Har du frågor?

Kontakta oss:
info@handlingskraft.se

Vi samarbetar med Vellinge Kommun. Kontakta deras växel så kopplar de dig vidare till oss.