VAD GÖR VI?

VI handlar. Du stannar hemma.

Handlingskraft-modellen

De största styrkorna med Handlingskraft är att vi har hittat en modell vars viktiga samhällsaktörer (Röda Korset, Svenska Kyrkan, Kommunen och civilsamhället) jobbar tillsammans för att göra en skillnad samt dokumenterat alla processer som ska vara på plats för att kunna hjälpa till på ett säkert sätt i stor skala och byggt en digital plattform för att supporta detta. Denna plattform hanterar både ansökan och validering av volontärer samt register, hantering och uppföljning av de ärenden som kommer in. Fast detta är ett lokalt projekt så har vi tänkt nationellt när vi har byggt plattform och processer. Detta gör att om andra instanser av Röda Korset eller andra Kommuner vill använda vår plattform och våra processer så kan de enkelt göra detta vilket vi erbjuder utan någon kostnad alls. Nedan är en övergripande beskrivning av modellen och processerna:

1. Hur vi jobbar med Röda Korset

Samarbetet med Röda korset och Svenska kyrkan är en förutsättning för att lyckas med vår modell. Röda korset har bidragit på följande områden:

 • Brett kontaktnät i kommunen så att vi snabbt har kunnat få till ett samarbete med Vellinge kommun.
 • Existerande nätverk av kommunens medlemmar i Röda korset/MedmänniskaNu som har intresse och möjlighet i att stötta och bli volontärer i Handlingskraft. Detta har gjort att vi väldigt enkelt och snabbt har fått en bra kapacitet av volontärer som hjälper till.
 • Möjlighet att kopiera vår modell till andra kommuner och områden.
2. Hur vi jobbar med Svenska Kyrkan och Församlingarna

Svenska Kyrkan och Församlingarna är en otroligt viktig del av vår modell och bidrar på följande områden:

 • Ansvariga för att ta emot samtal från de behövande och registrera detta i vårt IT-system som ett ärende samt skicka detta vidare till en volontärgrupp-ledare som säkerställer att ärendet blir utfört.
 • Församlingarna bidrar med trygghet och kompetens kring samtalsstöd som våra volontärer inte är utbildade i.
 • För båda att säkerställa att den behövande är nöjd med det som volontären skulle göra samt öppna upp för ytterligare dialog och eventuellt samtalsstöd. Då följer församlingarna också upp via telefon till den behövande efter att ärendet har blivit utfört.
3. Hur vi jobbar med kommunen

Samarbetet med Vellinge kommun är baserat på följande:

 • Enkelhet och trygghet– Alla som behöver hjälp ringer först till Vellinge kommuns växel som skickar dem vidare till den relevanta församling som noterar kontaktinfo och vad personen behöver hjälp med.
 • Kommunikation – Vellinge kommun skickar både ut brev till personer i riskgruppen där de informerar om vårt erbjudande. Information på hemsidan, information till vårdpersonal etc.
 • Ekonomisk support – Kommunen har hjälpt oss med finansiering av västar, handsprit och plasthandskar till volontärerna.
4. Hur vi når ut till personer i riskgrupperna:

Detta är den enda process som primärt är analog i vår modell och består av följande:

 • Avtal med samtliga dagligvarubutiker i kommunen. De skall proaktivt lämna ut information i kassan till personer i riskgruppen om Handlingskraft med budskapet: ”Handlingskraft -Vi handlar till dig – Du stannar hemma”.
 • Brevutskick med posten från kommunen till alla personer i Vellinge kommun som är i riskgruppen.
 • Media bevakar genom artiklar i till exempel Sydsvenskan, Vellingeposten m.fl.
 • Mun till mun.
 • Facebook och hemsida.
5. Hur vi jobbar med volontärer

Volontärerna har en av dom absolut viktigaste funktionerna i vårt arbete, då det är dessa som varje dag hjälper de behövande med att handla. Vår modell för att rekrytera volontärer är följande:

 • Om man vill bli volontär så fyller man i ett digitalt ansökningsformulär. Om man redan har någon som är en del av Handlingskraft, som kan gå i god för en så noterar man detta i sin ansökan och vi följer upp detta innan personen accepteras. Om man inte har någon som kan gå i god för en så begär vi att man visar ett utdrag från belastningsregistret innan man godkänns som volontär.
 • När volontären har blivit godkänd får man ett välkomstmail med information om hur man får tillgång till vår plattform samt information som man ska bekräfta att man har förstått innan man får börja jobba. Detta inkluderar en enkel 3 minuter lång video om hur man ska använda volontärsystemet, ta emot och rapportera tillbaka på ärenden, samt checklistor för hur man ska bemöta den behövande i relation till betalning, hantering och lämning av varor (handsprit, plasthandskar etc.)
 • Volontären får genom församlingen och gruppledaren veta vad som behöver handlas in. Volontären handlar och lämnar varorna utanför dörren tillsammans med kvittot. Personen som tar emot varorna swishar eller lämnar kontanter i ett kuvert till volontären. Detta sker alltså utan någon fysisk kontakt för att undvika smitta. 
 • Volontären får också en väst som den hämtar i en av Vellinge kommuns församlingar. Denna väst skall de ha på sig både när de handlar och när de levererar varorna så den behövande på detta sätt känner trygghet i att personen som kommer är en del av Handlingskraft volontärorganisation.
6. Hur vi jobbar med dagligvarubutikerna:

Dagligvarubutikerna har två viktiga roller:

 • Att proaktivt dela ut information vid kassan till personer i riskgruppen när de handlar och informera dem om detta erbjudande.
 • Att ha ett litet extra lager av varor som hamstras och som är allokerat till Handlingskraft, så vi därigenom har bättre möjligheter att köpa de varor som behövs.

Har du frågor?

Kontakta oss:
info@handlingskraft.nu

Vi samarbetar med Vellinge Kommun. Kontakta deras växel så kopplar de dig vidare till oss.